Жарандардын кайрылуусу:

Электрондук билдирүүлөрдүн мамлекеттик тутуму

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жарандардын электрондук кайрылууларынын порталы