10 күндүк аба ырайы

Чуйская область

2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-20 2024-07-21 2024-07-22
Суусамырская долина
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
14 ... 19
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
3 ... 8
Күндүзү
15 ... 20
Кеминская долина
Түнкүсүн
9 ... 14
Күндүзү
21 ... 26
Түнкүсүн
8 ... 13
Күндүзү
22 ... 27
Түнкүсүн
8 ... 13
Күндүзү
22 ... 27
Түнкүсүн
7 ... 12
Күндүзү
22 ... 27
Түнкүсүн
7 ... 12
Күндүзү
23 ... 28
Түнкүсүн
7 ... 12
Күндүзү
23 ... 28
Түнкүсүн
8 ... 13
Күндүзү
24 ... 29
Предгорья
Түнкүсүн
9 ... 14
Күндүзү
20 ... 25
Түнкүсүн
9 ... 14
Күндүзү
21 ... 26
Түнкүсүн
9 ... 14
Күндүзү
21 ... 26
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
21 ... 26
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
22 ... 27
Түнкүсүн
13 ... 18
Күндүзү
22 ... 27
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
23 ... 28
Горные районы
Түнкүсүн
6 ... 11
Күндүзү
16 ... 21
Түнкүсүн
6 ... 11
Күндүзү
17 ... 22
Түнкүсүн
6 ... 11
Күндүзү
17 ... 22
Түнкүсүн
7 ... 12
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
7 ... 12
Күндүзү
16 ... 21
Түнкүсүн
7 ... 12
Күндүзү
16 ... 21
Түнкүсүн
8 ... 13
Күндүзү
17 ... 22
Чуйская долина
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
29 ... 34
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
29 ... 34
Түнкүсүн
15 ... 20
Күндүзү
29 ... 34
Түнкүсүн
15 ... 20
Күндүзү
30 ... 35
Түнкүсүн
15 ... 20
Күндүзү
30 ... 35
Түнкүсүн
16 ... 21
Күндүзү
31 ... 36
Перевал Тео-Ашуу
Түнкүсүн
-2 ... 3
Күндүзү
4 ... 9
Түнкүсүн
-2 ... 3
Күндүзү
6 ... 11
Түнкүсүн
-2 ... 3
Күндүзү
5 ... 10
Түнкүсүн
-1 ... 4
Күндүзү
4 ... 9
Түнкүсүн
-2 ... 3
Күндүзү
5 ... 10
Түнкүсүн
-1 ... 4
Күндүзү
5 ... 10
Түнкүсүн
-1 ... 4
Күндүзү
5 ... 10
г. Бишкек
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
28 ... 30
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
31 ... 33
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
31 ... 33
Түнкүсүн
18 ... 20
Күндүзү
30 ... 32
Түнкүсүн
17 ... 19
Күндүзү
31 ... 33
Түнкүсүн
18 ... 20
Күндүзү
32 ... 34
Түнкүсүн
19 ... 21
Күндүзү
33 ... 35

Ошская область

2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-20 2024-07-21 2024-07-22
Долинная зона
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
29 ... 34
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
31 ... 36
Түнкүсүн
15 ... 20
Күндүзү
31 ... 36
Түнкүсүн
17 ... 22
Күндүзү
30 ... 35
Түнкүсүн
17 ... 22
Күндүзү
31 ... 36
Түнкүсүн
17 ... 22
Күндүзү
32 ... 37
Түнкүсүн
18 ... 23
Күндүзү
33 ... 38
Предгорья
Түнкүсүн
10 ... 15
Күндүзү
25 ... 30
Түнкүсүн
10 ... 15
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
11 ... 16
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
25 ... 30
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
27 ... 32
Түнкүсүн
13 ... 18
Күндүзү
28 ... 33
По востоку Алайской долины
Түнкүсүн
0 ... 5
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
0 ... 5
Күндүзү
16 ... 21
Түнкүсүн
0 ... 5
Күндүзү
16 ... 21
Түнкүсүн
1 ... 6
Күндүзү
14 ... 19
Түнкүсүн
1 ... 6
Күндүзү
14 ... 19
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
15 ... 20
г. Ош
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
32 ... 34
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
34 ... 36
Түнкүсүн
17 ... 19
Күндүзү
34 ... 36
Түнкүсүн
17 ... 19
Күндүзү
33 ... 35
Түнкүсүн
18 ... 20
Күндүзү
34 ... 36
Түнкүсүн
18 ... 20
Күндүзү
35 ... 37
Түнкүсүн
19 ... 21
Күндүзү
35 ... 37

Жалал-Абадская область

2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-20 2024-07-21 2024-07-22
г. Жалал-Абад
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
32 ... 34
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
34 ... 36
Түнкүсүн
17 ... 19
Күндүзү
34 ... 36
Түнкүсүн
19 ... 21
Күндүзү
33 ... 35
Түнкүсүн
19 ... 21
Күндүзү
34 ... 36
Түнкүсүн
19 ... 21
Күндүзү
35 ... 37
Түнкүсүн
19 ... 21
Күндүзү
35 ... 37
Долинная зона
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
29 ... 34
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
31 ... 36
Түнкүсүн
15 ... 20
Күндүзү
31 ... 36
Түнкүсүн
17 ... 22
Күндүзү
30 ... 35
Түнкүсүн
17 ... 22
Күндүзү
31 ... 36
Түнкүсүн
17 ... 22
Күндүзү
32 ... 37
Түнкүсүн
18 ... 23
Күндүзү
33 ... 38
Предгорья
Түнкүсүн
10 ... 15
Күндүзү
25 ... 30
Түнкүсүн
10 ... 15
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
11 ... 16
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
25 ... 30
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
27 ... 32
Түнкүсүн
13 ... 18
Күндүзү
28 ... 33
Токтогульская котловина
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
23 ... 28
Түнкүсүн
13 ... 18
Күндүзү
25 ... 30
Түнкүсүн
13 ... 18
Күндүзү
25 ... 30
Түнкүсүн
13 ... 18
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
13 ... 18
Күндүзү
27 ... 32
Түнкүсүн
13 ... 18
Күндүзү
28 ... 33
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
29 ... 34
Чаткальская долина
Түнкүсүн
5 ... 10
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
5 ... 10
Күндүзү
16 ... 21
Түнкүсүн
5 ... 10
Күндүзү
17 ... 22
Түнкүсүн
5 ... 10
Күндүзү
20 ... 25
Түнкүсүн
5 ... 10
Күндүзү
21 ... 26
Түнкүсүн
5 ... 10
Күндүзү
22 ... 27
Түнкүсүн
6 ... 11
Күндүзү
23 ... 28
Ущелье Чычкан
Түнкүсүн
4 ... 9
Күндүзү
20 ... 25
Түнкүсүн
4 ... 9
Күндүзү
21 ... 26
Түнкүсүн
4 ... 9
Күндүзү
22 ... 27
Түнкүсүн
6 ... 11
Күндүзү
16 ... 21
Түнкүсүн
6 ... 11
Күндүзү
17 ... 22
Түнкүсүн
6 ... 11
Күндүзү
18 ... 23
Түнкүсүн
7 ... 12
Күндүзү
19 ... 24

Баткенская область

2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-20 2024-07-21 2024-07-22
г. Баткен
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
29 ... 31
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
31 ... 33
Түнкүсүн
17 ... 19
Күндүзү
31 ... 33
Түнкүсүн
18 ... 20
Күндүзү
30 ... 32
Түнкүсүн
18 ... 20
Күндүзү
31 ... 33
Түнкүсүн
18 ... 20
Күндүзү
32 ... 34
Түнкүсүн
19 ... 21
Күндүзү
33 ... 35
Долинная зона
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
29 ... 34
Түнкүсүн
14 ... 19
Күндүзү
31 ... 36
Түнкүсүн
15 ... 20
Күндүзү
31 ... 36
Түнкүсүн
17 ... 22
Күндүзү
30 ... 35
Түнкүсүн
17 ... 22
Күндүзү
31 ... 36
Түнкүсүн
17 ... 22
Күндүзү
32 ... 37
Түнкүсүн
18 ... 23
Күндүзү
33 ... 38
Предгорья
Түнкүсүн
10 ... 15
Күндүзү
25 ... 30
Түнкүсүн
10 ... 15
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
11 ... 16
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
25 ... 30
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
27 ... 32
Түнкүсүн
13 ... 18
Күндүзү
28 ... 33

Иссык-Кульская область

2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-20 2024-07-21 2024-07-22
Зона земледелия
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
21 ... 26
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
22 ... 27
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
21 ... 26
Түнкүсүн
9 ... 14
Күндүзү
24 ... 29
Түнкүсүн
10 ... 15
Күндүзү
24 ... 29
Түнкүсүн
10 ... 15
Күндүзү
24 ... 29
Түнкүсүн
10 ... 15
Күндүзү
24 ... 29
г. Балыкчи
Түнкүсүн
12 ... 14
Күндүзү
24 ... 26
Түнкүсүн
12 ... 14
Күндүзү
25 ... 27
Түнкүсүн
12 ... 14
Күндүзү
24 ... 26
Түнкүсүн
9 ... 11
Күндүзү
27 ... 29
Түнкүсүн
10 ... 12
Күндүзү
27 ... 29
Түнкүсүн
10 ... 12
Күндүзү
27 ... 29
Түнкүсүн
10 ... 12
Күндүзү
27 ... 29
г. Чолпон-Ата
Түнкүсүн
15 ... 17
Күндүзү
21 ... 23
Түнкүсүн
15 ... 17
Күндүзү
22 ... 24
Түнкүсүн
15 ... 17
Күндүзү
21 ... 23
Түнкүсүн
12 ... 14
Күндүзү
24 ... 26
Түнкүсүн
13 ... 15
Күндүзү
24 ... 26
Түнкүсүн
13 ... 15
Күндүзү
24 ... 26
Түнкүсүн
13 ... 15
Күндүзү
24 ... 26
Перевал Чон-Ашуу
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
11 ... 16
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
12 ... 17
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
11 ... 16
Түнкүсүн
1 ... 6
Күндүзү
12 ... 17
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
12 ... 17
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
12 ... 17
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
12 ... 17
Высокогорные районы
Түнкүсүн
-2 ... 3
Күндүзү
3 ... 8
Түнкүсүн
-2 ... 3
Күндүзү
4 ... 9
Түнкүсүн
-2 ... 3
Күндүзү
3 ... 8
Түнкүсүн
-1 ... 4
Күндүзү
5 ... 10
Түнкүсүн
0 ... 5
Күндүзү
5 ... 10
Түнкүсүн
0 ... 5
Күндүзү
5 ... 10
Түнкүсүн
0 ... 5
Күндүзү
5 ... 10
г. Каракол
Түнкүсүн
13 ... 15
Күндүзү
21 ... 23
Түнкүсүн
13 ... 15
Күндүзү
22 ... 24
Түнкүсүн
13 ... 15
Күндүзү
21 ... 23
Түнкүсүн
10 ... 12
Күндүзү
24 ... 26
Түнкүсүн
11 ... 13
Күндүзү
24 ... 26
Түнкүсүн
11 ... 13
Күндүзү
24 ... 26
Түнкүсүн
12 ... 14
Күндүзү
24 ... 26

Нарынская область

2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-20 2024-07-21 2024-07-22
Кара-Кужурская долина
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
14 ... 19
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
14 ... 19
Түнкүсүн
2 ... 7
Күндүзү
13 ... 18
Түнкүсүн
3 ... 8
Күндүзү
14 ... 19
Түнкүсүн
3 ... 8
Күндүзү
15 ... 20
Түнкүсүн
3 ... 8
Күндүзү
15 ... 20
Перевал Долон
Түнкүсүн
0 ... 5
Күндүзү
13 ... 18
Түнкүсүн
0 ... 5
Күндүзү
14 ... 19
Түнкүсүн
0 ... 5
Күндүзү
13 ... 18
Түнкүсүн
0 ... 5
Күндүзү
10 ... 15
Түнкүсүн
1 ... 6
Күндүзү
11 ... 16
Түнкүсүн
1 ... 6
Күндүзү
12 ... 17
Түнкүсүн
1 ... 6
Күндүзү
12 ... 17
г.Нарын
Түнкүсүн
9 ... 11
Күндүзү
25 ... 27
Түнкүсүн
8 ... 10
Күндүзү
26 ... 28
Түнкүсүн
9 ... 11
Күндүзү
26 ... 28
Түнкүсүн
10 ... 12
Күндүзү
24 ... 26
Түнкүсүн
11 ... 13
Күндүзү
25 ... 27
Түнкүсүн
11 ... 13
Күндүзү
26 ... 28
Түнкүсүн
11 ... 13
Күндүзү
26 ... 28
Зона земледелия
Түнкүсүн
7 ... 12
Күндүзү
22 ... 27
Түнкүсүн
6 ... 11
Күндүзү
23 ... 28
Түнкүсүн
7 ... 12
Күндүзү
23 ... 28
Түнкүсүн
7 ... 12
Күндүзү
21 ... 26
Түнкүсүн
8 ... 13
Күндүзү
22 ... 27
Түнкүсүн
8 ... 13
Күндүзү
23 ... 28
Түнкүсүн
8 ... 13
Күндүзү
23 ... 28

Таласская область

2024-07-16 2024-07-17 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-20 2024-07-21 2024-07-22
г. Талас
Түнкүсүн
15 ... 17
Күндүзү
27 ... 29
Түнкүсүн
14 ... 16
Күндүзү
29 ... 31
Түнкүсүн
14 ... 16
Күндүзү
29 ... 31
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
28 ... 30
Түнкүсүн
15 ... 17
Күндүзү
28 ... 30
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
29 ... 31
Түнкүсүн
16 ... 18
Күндүзү
29 ... 31
Таласская долина
Түнкүсүн
13 ... 18
Күндүзү
25 ... 30
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
27 ... 32
Түнкүсүн
12 ... 17
Күндүзү
26 ... 31
Түнкүсүн
15 ... 20
Күндүзү
28 ... 33
Түнкүсүн
15 ... 20
Күндүзү
28 ... 33
Түнкүсүн
15 ... 20
Күндүзү
29 ... 34
Түнкүсүн
15 ... 20
Күндүзү
29 ... 34
Размер шрифта
Контраст