• Чуйская
 • Ошская
 • Нарынская
 • Иссык-Кульская
 • Бишкек и Ош
 • Аба ырайы
 • Контакты
 • МетеоАларм
 • Кара-Балта шаарындагы аба атмосферасынын булгануусу

  Кыргызгидрометтин байкоолору боюнча 2017-жылдын октябрь айында Кара-Балта шаарында атмосфералык абанын булгануу деңгээли төмөн болду. Аныкталган кирдетүүчү заттардын кармалышы төмөнкү көрсөткүчтөрдү түздү: күкүрт диоксиди – 0,10 ЧДК, азот диоксиди – 1,25 ЧДК, азот оксиди – 0,67 ЧДК.

  Эскертүү:
  ЧДК- чектүү деңгээлдеги концентрация.
  ЧДК — кирдетүүчү заттын күндөлүк узак убакыт бою адам баласынын организмине болгон таасири кандайдыр бир патологиялык өзгөрүүлөргө жана ооруларга алып келбеген концентрациясы.
  Жогорку булгануу — бир же бир нече заттардын концентрациясынын ЧДКдан 10 же андан көп эсе ашуусу.
  Экстремалдуу жогорку булгануу — бир же бир нече заттардын концентрациясынын ЧДК дан 50 же андан көп эсе ашуусу.
  ББП–аба атмосферасынын булгануусун байкоо посту.

  

  mailto: webmaster

  Дата последнего обновления: 22.11.2017
  Телефон доверия: 31 46 63
  Наш адрес:
  Кыргызская Республика
  г.Бишкек, ул.К.Керимбекова, 1
  Факс: 31 46 63
  meteo@meteo.kg
  Теперь граждане Кыргызстана могут обратиться в Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР по электронной почте meteo@meteo.kg, срок рассмотрения обращений составляет 14 дней со дня регистрации письменного (электронного) обращения.